AVALDAN ARVAMUST

minu Mangi-saaga VOL1

18. mai 2018

Jumal tänatud, et mina ei jõudnudki Mangiga kokku saada ja seetõttu on minu sünniauk selle vanamehenässi poolt puhta puutumata ja sellest #metoo postitust ei tule. Küll on aga möödas viis kuud sellest, kui ma tegin lolli vea ja kopeerisin oma blogisse esiti kalade kohta rääkiva Mangi horoskoobi ja seejärel lugejate palvel kommentaaridesse ja teiste tähemärkide horoskoobid.

Selles hetkest algas viie kuu pikkune saaga, mis tegelikult ei ole veel läbi ja suure tõenäosusega ei saa läbi aastaid. Lihtsalt praeguseks hetkeks on mul selle Ekspress Grupi vigurdamisest, valetamisest ja sahkerdamisest kopp nii ees, et otsustasin – mina ei pea teps mitte vait olema, kuigi seda nad just sooviksid. Aga alustame siis algusest:

Neljanda jaanuari hommikul tegin ma siis selle suure patu ja jagasin lugejatega nende horoskoope. Ma enam neid kellaaegasid ei mäleta, aga minu postitus (koos kommentaaridega) jõudis üleval olla umbes 30 minta, kui ma sain esimese kõne, et selline postitus ei sobi (helistati kas Delfist või Maalehest, see oli nii ammu, ma ausalt ei mäleta). Esimesest kõnest sain mina aru, et SELLES ULATUSES ei tohi postitus üleval olla. Selge – võtsin maha 2/3 kõikidest horoskoopidest ja kirjutasin alla lingiga, et ülejäänu loe Maalehest.

Jupi aja pärast sain uue kõne, et ikkagi neile ei sobi, et niimoodi jagan. No okei, tulin koheselt vastu ja kustutasin kommentaaridest kõik teiste tähemärkide horokajupid. Jätsin vaid selle väikse jupi kalade oma, mis oli orginaalpostitus, kus all veel link, et loe edasi Maalehest.

Meedias kurtsid nad hiljem, et olin kuidagi vastutulematu ja ülbe(?) kuid tegelikkuses elas mul laps seljas ja ma võib-olla tõesti ütlesin neile telefonis, et jajah, okei, muudan ja tegelen – peale mida ma seda ka esimesel võimalusel kohe tegin. Ei tea, kui palju koostöövalmim ma veel olla saanud oleks ja ülbeks olemist ma nagu ka ei tahaks tunnistada, aga eks see on selline tooni tunnetamise küsimus ja pole hetkel ka oluline. Igatahes mina ei näinud põhjust ülbitsemiseks ja tegutsesin vastavalt juhistele, nagu ma neist aru sain.

Õhtul 9-10 paiku (ehk siis 12h peale postituse avaldamist) kirjutati mulle advokaadibüroost TRINITI. Kirja autoriks Maarja Pild. Kirja sisu ma ei teagi, kas ma siia kirjutada võin, sest kirja all oli suurelt kirjas, et see on SALAJANE, mistõttu ma pole tihanud ka enne neid jagada. Igatahes võiks öelda, et selle kirja saamisel hetkel oli mul küll nagu, et okeiiii, shit just got real, sest kuna ma nii kiiresti reageerisin ja tegin, nagu nad tahtsid, siis ma PÄRISELT ei arvanud, et sellest nüüd mingi mega värk tulla saaks. Kiri oli aga mega ametlik, 4 A4 pikk ja sealhulgas oli seal loetletud üles ka e-mailid, kes Facebookis mulle artikli all enda e-maili jagasid ja ütlesid, et saada mulle ka. Sellest eeldas Ekspress Grupp, et mul tõepoolest pole paremat teha, kui kõikidele soovidele vastu tulla ja nõnda olid ka neeed kenasti üles loetletud ja niiöelda “levitamisena” kirja pandud.

Ma läksin kohe päris paanikasse ja mõtlesin, et oh shit, what have I done? Seega võtsin ma kiirelt maha selle väikse jupi kalade horokat, mis mu blogis veel alles oli, kustutasin ka fbi postituse (nagu kirjas nõuti) ja takkatippu olin veel nii puhtsüdamlik, et ütlesin lausa mitmele tuttavale ma horoka edasi saatnud olin, et keegi ei saaks öelda, et ma midagi maha salanud olen :D #puhtsüdamlik.

Kirjas oli ka rõhutatud, et minu horoskoobi jagamine oli pahatahtlik ja tasu nimel jagatud. Vastasin ka neile, et mina ei teenunud selle jagamisega mitte ühtegi senti tasu, sest minu sissetulek EI OLENE klikkidest, vaid mul on reklaamfirmaga FIX tasu ja seega klikid ei mängi siin mingit rolli, kui nad seda arvavad.

Ehk siis – peale esimese kirja saamist täitsin kõik nende nõuded, lükkasin ümber nende valearusaama ja tegin seda kõike KOHESELT.

Viienda jaanuari hommikul sain Maarja käest uue kirja, kus ta täna mind kiire reaktsiooni eest ja ütles, et minupoolne info on kliendile edastatud. Sama päeva õhtul, natukene enne viit sain Maarja käest uue kirja, mis alustuseks oli suunatud “Marianne Treimannile” ja sisu oli see, mis mind päris paanikasse ajas, kui te veel mu nutuvideot mäletate :D Ehk siis mulle tundus, et kõik on nagu korras ja lahendatud, kui PAUH! NÕUE! Kiri oli pikk ja lai, aga no kõige tähtsam osa siin:

Kui ma olin esimese hüsteeriahoo üle elanud, siis sain aru, et ega ma üksi nende vastu enam ei tegutse. Mul on küll paar sõpra, kes on juristid ja teavad sellest omajagu, aga kui me arvestame siin kohe kohtu võimalusega, ei saanud ma nendele lootma jääda, sest teatud põhjustel ei saa nad mind kohtus esindaja. Seega oli mul vaja leida “keha”, kes saaks. Nõnda pöördusin ma Eesti Õigusbüroo poole, kus mulle määrati juristiks Janno Perv.

Volitasin ta enda esindajaks ja saatsin talle 8. jaanuaril vastulause, mis ta siis Ekspress Grupile edastas. Näitan seda ka teile:

VASTUS

Nõudekirjale ja hagihoiatusele,  mis on saadetud 5.01.2018 e-mailile marianntreimann@gmail.com AS Ekspress Meedia lepingulise esindaja advokaadibüroo Triniti poolt.

Vastaja: Mariann Treimann, Mallukas.com omanik.

 1. SEISUKOHT ESITATUD NÕUDELE JA SELGITUSED
  1. Käesolevaga annan mina, Mariann Treimann, teada, et ei asu täitma 05.01.2018.a esitatud nõuet summas kokku 6424 eurot, mis moodustub nõudes esitatud informatsiooni kohaselt Ekspress Meedia AS Üldtingimuste rikkumise trahvidest ning otsesest varalisest kahjust õigusabikulude näol.
  2. Nõuet ei asu ma täitma, kuna nõude aluseks olevad Ekspress Meedia AS üldtingimused pole saanud müügilepingu osaks. Selgitan alljärgnevalt.
  3. Võlaõigusseaduse (edaspidi ka VÕS) § 35 lg 1 sisustab tüüptingimuste mõiste, öeldes, et tüüptingimuseks loetakse lepingutingimust, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud ja mida tüüptingimust kasutav lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab teise lepingupoole suhtes, kes ei ole seepärast võimeline mõjutama tingimuse sisu.
  4. Ekspress Meedia AS Üldtingimused on tüüptingimused, kuivõrd need on Ekspress Meedia AS poolt välja töötatud, nendes ei ole eraldi läbi räägitud ning kasutaja ei ole võimeline mõjutama tingimuste sisu. 
  5. VÕS § 37 lg 1 sätestab, et  tüüptingimused on lepingu osaks, kui tingimuse kasutaja enne lepingu sõlmimist või sõlmimise ajal neile kui lepinguosale selgelt viitas ja teisel lepingupoolel oli võimalus nende sisust teada saada. Tüüptingimused on lepingu osaks ka siis, kui lepingu sõlmimise viisist tulenevalt võis nende olemasolu eeldada ja teisel lepingupoolel oli võimalus nende sisust teada saada. Maalehe artiklit telefoniga ostes, tuleb sisestada oma telefoni number, peale mida saadetakse kinnitust kood ning seejärel saab asuda kohe lugema artiklit. Ei enne ostu, ega ka ostu ajal, ei viidata võimalikele üldtingimustele. Seetõttu ei ole nõude aluseks olevad üldtingimused saanud müügilepingu osaks ning nendes sisalduva trahvi küsimiseks puudub alus. 
  6. Selle üle, et Ekspress Meedia AS Üldtingimused on tüüptingimused võlaõigusseaduse mõistes pooled ei vaidle. Kuigi käesoleval ajal ei ole need tüüptingimused saanud müügilepingu osaks, ei kohalduks nad sellises määras, nagu esitatud nõudes on toodud. VÕS § 39 lg 1 sätestab, et tüüptingimust tuleb tõlgendada nii, nagu teise lepingupoolega sarnane mõistlik isik seda samadel asjaoludel mõistma pidi. Kahtluse korral tõlgendatakse tüüptingimust tingimuse kasutaja kahjuks. Käesoleval juhul ostsin ma ühe artikli mis sisaldas 12 tähemärgi horoskoopi.  Tegemist oli ühe teosega, mida ma avaldasin ühe korra. Vähemalt võiks minuga sarnane mõistlik isik ka saada aru, et tegemist oli ühekordse avaldamise ning rikkumisega. Lisaks võib tulla siin kõne alla ka tüüptingimuse tühisus.
  7. Riigikohtu lahendeid eelmainitud küsimustes on palju. Näidetena võin tuua välja: 3-2-1-109-11 (tüüptingimuste saamine lepingu osaks) ja 3-2-1-12-14 (tõlgendamine teise kasuks); 
  8. Olen kindlasti valmis vaidlema kohtus selgeks, kas tüüptingimused on saanud lepinguosaks või mitte ning kui mitte, siis kas selline 17 kordne korrutis, on igaühele sarnaselt mõistetav, kuidas teie seda tõlgendate.
  9. Viitan, et ma siiski vaidlen vastu nõudekirja punktis kaks kaks (2.2.) esitatule, kuivõrd minu hinnangul reprodutseerisin ma teost vaid ühe korra (terviklikult). Ka selle olen valmis kohtus selgeks vaidlema.
  10. Samuti ei ole ma nõus õigusabikulusid kandma, kuivõrd ma ei olnud tõrges olukorda lahendama vaid lõpetasin koheselt autoriõiguste rikkumise, kui mu tähelepanu sellele pöörati, lisaks oleksin ma kompromissikorras olnud nõus tasuma ka eeldatavate lugejate eest artiklitasu, see aga kedagi enam ei huvitanud. Seega selline kulutus advokaaditasudele on ebamõistlik ja ka ebavajalik. Minu hinnangul on Ekspress Meedia AS esitanud valeinfot minu koostöövalmiduse kohta. Annan järgnevalt ülevaate toimunust, kuidas mina neid nägin.
   1. SELGITAN:  Panin blogipostituse üles umbes kell 11.00, võib-olla, et mõned minutid varem. Kell 11.07 helistati mulle Delfist. Telefoni otsas oli naisterahvas, kelle jutust ei olnud päris täpselt aru saada, mida ma valesti olen teinud ja mida edasi tegema peaks. Mina sain aru, et täismahus ei tohi artikkel minu blogis üleval olla. Nendin, et tõesti ei olnu mul sekundi pealt aega sellega tegeleda ja kell 11.23 helistati mulle juba Maalehest. Kuivõrd ma olen 2 lapse ema ja tegelesin parasjagu nendega, püüdes neist väiksemat toita, sest ta oli näljane ja pahur, siis võis minu kõne tunduda jäik. Lubasin selle küsimusega esmases järjekorras tegeleda ja võtsin esimesel võimalusel maha kommentaarides olnud horoskoobi sisust 2/3. Iga tähemärgi lõppu kirjutasin, et edasi loe Maalehest, kuna nii olin ma telefonis antud juhtnööridest aru saanud. Siinkohal on minu meelest oluline ka mainida, et nii Maaleht, kui ka Delfi oleksid võinud mulle telefonis anda täpsemad juhised või viidanud üldtingimustele, mille kaudu oleksin ma oma veast koheselt aru saanud. Kell 11.53 helistati mulle uuesti Maalehest ja öeldi, et ikka on liiga palju infot üleval, mille peale ma võtsin kohe kommentaaridest kogu horoskoobi maha. Jätsin alles 1/3 kalade horoskoobist. Rohkem kõnesid ei tulnud ja arvasin, et nüüd on asi korras. Minu hinnangul olin ma koostöövalmis ning järgisin mulle antud juhiseid. Minu hinnangul on laimav meedias esinemisega jätta muljet, nagu alles advokaatide tõttu eemaldasin ma kõnes oleva horoskoobi oma blogist. 
  11. Lisaks soovin viidata ka tõsiasjale, et Ekspress Meedia AS on aastate jooksul kopeerinud, reprodutseerinud erinevates talle kuuluvates veebiportaalides veebilehe https://www.mallukas.com sisu (sealhulgas ka erinevaid videod, üks nendest oli tehtud otse sünnitusmajast). Kõik need kasutatud materjalid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Kuivõrd mul ei ole leppetrahvi, siis trahvida ma ei saa, kuid õigus nõuda õiglast autoritasu, on mul siiski. Seetõttu, kui te leiate, et soovite siiski pöörduda minu vastu kohtusse autoritasu saamiseks, siis olen valmis esitama vastuhagi ning paluma kohtunikul välja mõista mõistlik tasu kõikide nende autoriõiguste rikkumiste eest, mida Ekspress Meedia AS on aastate jooksul läbi oma erinevate veebiportaalide teinud.  Siin on vaid mõned kasutatud materjalist, mis on leitavad: 
   1. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/mallukas-millal-hannes-vorno-selle-suure-kiviga-piki-pead-sai-et-nii-lolli-juttu-ajab-voi-on-tegemist-kaasasundinud-vaimse-probleemiga?id=79731484 (kopeeritud 14 lauset);
   2. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/mallukas-lahkub-poliitikast-selle-viie-paevaga-sain-rohkem-vihkamist-tunda-kui-viimase-12-aastaga-blogi-pidades?id=79180070 (Kopeeritud 12 lauset);
   3. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/staarblogija-mallukas-sukeldub-poliitikasse-ja-kandideerib-valimistel?id=79141454 (Kopeeritud 8 lauset);
   4. http://publik.delfi.ee/news/kino/staarblogija-mallukas-jai-mart-sanderi-sarjas-rollist-ilma-ma-ise-leian-et-ma-sobiks-taitsa-kenasti-litsi-mangima?id=77046492 (Kopeeritud 4 lauset);
   5. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/otse-sunnitusmajast-onne-staarblogija-mallukas-sunnitas-teise-tutre-ja-teatas-sellest-lugejatele-videopildi-vahendusel?id=75854079 (Kopeeritud 4 videot);
   6. http://publik.delfi.ee/news/mitmesugust/vaata-humoorikas-voi-mitte-mallukas-togab-evelin-ilvese-jutusaadet?id=75703563 (Kopeeritud 1 video);
   7. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/kuum-video-skandaalne-blogija-mallukas-toestab-humoorikas-libareklaamis-miks-noored-alati-kondoomi-peaksid-kasutama?id=75233639 (Kopeeritud 1 video).
  1. KOKKUVÕTE
   1. Ma ei nõustu AS Ekspress Meedia poolt esitatud nõudega ning ei asu seda täitma. Olen valmis vajadusel vaidlema kohtus selgeks tüüptingimuste kehtivuse, mõistlikkuse, saamata jäänud kui ka saadud tulud ning selle, millised tehtud õigusabi kulud on mõistlikud ja millised mitte.
   2. Olen valmis sõlmima sellise kompromissi kokkuleppe, kus tasun näiteks 500 inimese eest artiklitasu 1,99 €. Minu hinnangul on see kordades rohkem, kui tegelikult seda artiklit mu blogis lugeda jõuti. Palun andke teada hiljemalt 15.01.2018.a, kas olete valmis sõlmima sellise kompromissi.

Lugupidamisega
Mariann Treimann

PS! Antud kirja sisu on konfidentsiaalne ning selle avaldamine, refereerimine, reprodutseerimine või meedias avaldamine on keelatud! 

***

Selline kiri läks siis teele 8. jaanuar ja nõnda me ootasime vastust. 17dal küsisin ma J. Pervilt, et ehk on talle mingit vastust tulnud, aga ei olnud meile Triniti poolt midagi vastatud. Samal ajal oli meedias sellest suur skandaal, lugejad saatsid mulle nõude jaoks raha ja Maaleht kinnitas, et ma pean neile kindlasti maksma, või läheb asi kohtusse. Mina ei julenud aga midagi öelda, sest ma ei teadnud ju, kuhu see edasi läheb ja kas ma üldse tohin sellest rääkida, või see ajab draakoni veel kurjemaks. Igatahes saime me vastuse lõpuks 26. jaanuar ja huvitav-huvitav, enam ei kirjutanud meile TRINITI advokaadibüroo, vaid hoopis Aavik & Partnerid advokaadibüroo.

Selleks hetkeks olin ma tegelikult kuulujutte kuulnud, et Triniti büroo advokaat Maarja Pild tegutses Ekspress Grupiga kooskõlastamata ja esitas nõude EG’ile teadmata suuruses. Noh, ütleme nii, et ma kuulsin seda mitmest kandist, sest 40 000 lugejaga on neid kõrvu siin ja seal, aga eks levib igasugu kuulujutte ja ega neid kõike tõsiselt võtta ei saa. Ega võtnudki enne, kui meile ootamatult kirjutas täiesti teine advokaadibüroo, kelle kiri ei olnud ka enam nii ründav ja nõudeid täis. Kiri oli jälle pikk, aga lõppes sellega, et nad soovisid teha minuga kohtumise:

Ei no väga tore –  olin valmis nendega kohtuma kohesel, aga paraku läks J. Perv veebruari alguses puhkusele ja pakkus neile kohtumiseks 19-23 veebruari. Sellele kirjale ei vastatud jupp aega ja lõpuks saime kohtumise aja paika: esimene märts nende brüoos.

Tuletan meelde, et selleks ajaks kuulasin ma iga päev kümneid küsimusi: “NOH, mis su mangi asjast sai?”. “NOH, mis sa rahaga tegid, kulutasid ära jah?”. “NOH, miks sa meile midagi ei räägi?!”. Ma üritasin tegutseda võimalikult kiiresti ja saada asjale lahendust, ma pakkusin neile isegi 1000€ ja kohtuvälist kompromissi, aga seda ei soovitud. Seega ei olnudki mul muud teha kui vait olla ja oodata esimest märtsi, et näha, mida mulle seal kohtumisel räägitakse. Kas tõesti oli esimene nõue esitatud mulle ilma Ekspress Grupi teadmata? Miks vahetas Ekspress Grupp advokaadibrüood? Kuidas läks meie esimene kohtumine? Seda kõike räägin ma teile juba järgmises postituses!

Nii kauaks rääkige aga julgelt kaasa: mida teie minu asemel oleksite teinud? Kas teile tundus, et asi võib NII tõsiseks minna, või olite nagu mina ja arvasite, et see suht suva teema? Ja kõige põnevam: pakkuge, mida huvitavat meie kohtumisel juhtus? Ütlen etteruttavalt ette, et sellist karauuli on raske kirjeldada, aga õnneks olen ma kõike jooksvalt kirja pannud ja seetõttu on hea teile siis nüüdki vähemalt kirja panna, mis sai.

Rõhutan ka, et kõik minu postituses esinevad faktid on kirjadega tõestatavad (va siis spekulatsioon Maarja Pildi omavalitsemise kohta, see oli KUULUJUTT, mis etteruttavalt sai kinnitust ka meie kohtumisel advokaadibrooga).

Lõpetuseks ütlen, et Ekspress Grupp on teinud endast KÕIK oleneva, et ma seda saagat oma lugejatele EI avaldaks, seega olge aga lahked, jagage, kommige, trükkige raamatuks või tehke sellest saagast laemaaling, mind ausalt enam ei huvita :D 

Sulle võib ka järgnev huvi pakkuda

32 kommentaari

Jäta kommentaar ning oota - kommentaar ilmub peale ülevaatamist

 • Reply Liina 19. mai 2018 at 14:42

  See blogi postitus on põnevam kui mu viimased 10 aastat kokku :D
  Kui peaks kohtusse minek olema, huvitav kas pealtvaatajad on lubatud? :D

  • Reply Kadri 20. mai 2018 at 13:13

   seda tahaks küll jah pealt näha :D :D :D :D :D

 • Reply Maireke 19. mai 2018 at 06:44

  https://m.postimees.ee/section/80/4490734

  Näe varastavad sinu teksti!

 • Reply Maire 19. mai 2018 at 06:42

  https://m.postimees.ee/section/80/4490734

  Näe, varastab sinu teksti!!! Kas soovid kahjunõuet neile esitada? Oleks mõistlik!

  • Reply Flamingo 19. mai 2018 at 12:50

   Kas ikka varastasid, äkki maksid selle eest? Postimees ju Ekspressgruppi ei kuulu ja hoopis nende konkurendid :D

 • Reply Viktoria 19. mai 2018 at 00:46

  Issand, mis vastikud inimesed. Jääk :C

  Pea püsti Mallu, sa oled imeline!

 • Reply Karina 18. mai 2018 at 23:26

  Olen magistrikraadiga jurist. Pole ju oluline, kas härra Mang on meedias levinud teod toime pannud või mitte. Õiguslikust seisukohast on oluline sinu toimepandud rikkumine, mis on autoriõiguste rikkumine AutÕS tähenduses ja seetõttu ka problemaatiline. Esimene kiri, mille said, on tavaline cease-and-desist letter ehk siis õigusrikkumise lõpetamise nõue. Lõpetasid rikkumise – tubli. Aga Fakt on, et sa siiski rikkusid teise inimese õiguseid sellel teatud perioodil, mille eest neil on täielik õigus kahju hüvitamist nõuda. Teisest küljest – tekib probleem, kuidas arvutada neile siis makstavat tasu. Ma ei usu, et see tasu väiksemaks läheb, sest a) need kopeeritud horoskoobid jõudsid ilmselt väga kaugele, mis on tuvastatav võimaliku rikkumisena ja on tegelikult üsna tõendamatu, mitmeke inimesele nt need, kes horoskoobi siit said, seda edasi kopeerisid; B) Trinitil on väga hea kaasus ja hea nõue ja mina ka ei loobuks. Kaebus on perspektiivikas ja toob kohtus ilmselt võidu; C) Triniti on vaieldamatult Eesti TOP 3 advokaadibüroo. Sorri, aga Õigusbüroos tegutsevad ikkagi madalamaklassi juristid, kes ei ole isegi advokaadid, vaid on lihtlabased juristid. Seega on selline valik suhteliselt kesine. Jah, kuigi see konkreetne büroo pakub tasuta õigusnõustamist, siis ma pigem seda ei usaldaks. Just saying. Magistrikraad ärijuhtimises on veel lambisem ja ebaadekvaatsem juristi töö juures kui võiks arvata. Ei palkaks Eestis endale ühtki juristi, kes ei ole advokaat ja kes ei ole TÜ-s käinud. Aga see on ainult minu arvamus, sest olen selles valdkonnas igapäevategija ja tean Eesti õigusmaastikku vägagi hästi. Soovin sulle edu ja jaksu ja olen fänn edasi :) kui soovid õigusnõu või soovitusi büroo valimiseks – kirjuta!

  • Reply Mallukas 19. mai 2018 at 07:03

   Sa üldse teksti läbi lugesid v :D nagu öeldud, see oli alles algus :)

  • Reply Mir. 19. mai 2018 at 08:31

   Olen ka magistrikraadiga jurist ja ütlen, et reaalses elus on pea võimatu välja nõuda autoriõiguse rikkumise eest kahjutasu kui rikkumine on lõpetatud esimesel palvel :D Mingi loll tibi siia kommenteerima sattunud, tean selliseid küll TÜ-st ;) Kooli ajal võid mõelda ei tea mida, Trinitist ja muust, aga päris elu on sageli midagi hoopis muud. Töötad natuke ja näed elu ka, siis need roosad prillid purunevad kõikidel juristidel. :D

   • Reply Mallukas 19. mai 2018 at 08:45

    Ja no nagu näha, siis Triniti enam “lambist” ei tegelenud asjaga, võeti uus büroo :D ja no nagu öeldud, see ju alles saaga algus, ei maksa siin spekuleerida – ma tean väga hästi oma õigusi ja sain neid ka välja nõutud, lihtsalt kogu see olukord absurd :D

  • Reply Labane jurist :D 24. mai 2018 at 10:44

   Huvitav, kes sulle magistrikraadi andis…. nii labaselt kirjutab ainult baka esimese kursuse tudeng…. mina ja maailm, teised lollid, mina tark.

 • Reply Lisbet 18. mai 2018 at 22:40

  Püha juudas,mingi pervo fantaasiast selline jant!? :O

 • Reply Kätlin 18. mai 2018 at 22:18

  Paras komejant tundub :D :D Minul jäi mulje, et nad arvasid/leidsid enda arust koha kust raha saada. Mõne lihtsameelse käest nad oleksidki ilmselt selle summa kätte saanud. Vaeseke oleks paar sms-laenu kaela võtnud ja elu lõpuni seda jama kinni tagunud.
  Ma siiralt loodan, et sellist summat sa maksma ei pea. Ma ei mõista miks see protsess nii kaua aega võtab? Kas tõesti pea pool aastat võtab see poole tunnine jama aega? Arusaamatu nende poolt. Sinult taheti küll kohe, kohe ja ruttu ja nüüd ise munevad.
  Ei ole midagi, et teada ja tuntud ettevõte/firma võib tavainimesi tampida. Oleme ikkagi inimesed :D

  • Reply Mallukas 19. mai 2018 at 07:04

   Oi sa pole veel munemisest kuulnudki, see ju alles saaaga algus ?

 • Reply Eylin 18. mai 2018 at 22:06

  Palju jõudu sulle nendega võitlemiseks!Nende nõudmised on utoopilised,pidage vastu!

 • Reply A. 18. mai 2018 at 21:44

  Noh, EG, vutt-vutt kohe artiklit vorpima, Mallukas kirjutas miskit vinget ja klikimagneetilist..! A ups, ei saa ju enam nii suvalt teise tuntuse arvelt omale klikikesi korjata, sest see oleks veidi nagu silmakirjalik, eks :D

 • Reply CT. 18. mai 2018 at 19:50

  Soovisid praegu meeldivat nädalavahetust ekspress grupile :D hea ajastus!

  Teema on põnev! Ja sind lihtsalt ei huvita enam.. elagu sõnavabadus!

 • Reply Anneli 18. mai 2018 at 16:08

  Johhaidiiiii, täielik ajuke**
  Kurat sa oled tubli, ma oleks end ammu mulda sängitanud kogu selle pa*a pärast.
  Tugevat närvi sulle!!!
  Igaljuhul, minu meelest oled sa neile niigi palju lubanud vastu tulla, esiteks, see summa mille olid valmis neile hüvitama, pluss sinu pärast raudselt kappas pool Eesti rahvast artiklist ostma, et näha mis seal siis nii olulist oli, et nüüd kohe ca 6500 lajatati :D
  Pluss ma usun, et tänu sulle on nad oma atrklite pealt sitaks teeninud, aga näpud ikka sügelevad, ei tea kas alluvad on rahanäljas, et peavad sinult juurde küsima:D

 • Reply Geidy 18. mai 2018 at 14:54

  Väga õigesti oled kirjutanud, et kes maksab Sulle nende poolt avaldatud artiklite eest?
  Ja tundub, et advokaati vahetati sest nad otsivad niiöelda tugevamat vastast Sulle.
  Aga väga haiglane lasteaed on see tõesti.
  Väga huvitab kuidas asi lahenes või no kuidas asi edasi hakkab minema, aga arvata võib et ekspress meedia kaotab väga palju lugejaid tänu sellele.

 • Reply Jansa 18. mai 2018 at 14:21

  Ossaraks! Iga avaldatud artikli eest autoritasu 6 tuhat, siis võid neile ka oma osa ära maksta :-D Ja ongi nende poolt seatud õiglus jalul :-D

 • Reply Liis 18. mai 2018 at 14:07

  Ma tahaks proovida laemaalinguid teha. Sebi lagi.

 • Reply Siky 18. mai 2018 at 13:55

  Suur osa õhinal ootab nagu a la seltskonnalehe järgmise osa ilmumist, aga mul on lausa hirm lugeda,sest tundub, et see on ikka ilgem kammaijaa. Jaksu Sulle selleks ja loodan, et see võimalikult ruttu mööda saaks. Ole tubli edasi! #elankaasa #pöidladpihus

 • Reply Kirsika 18. mai 2018 at 13:48

  Just k6ige p6nevama kohapealt siis jätad pooleli :D

  • Reply Mallukas 18. mai 2018 at 13:49

   ma olen nagu seebikas :D

 • Reply Anna 18. mai 2018 at 13:37

  Millal vol2 tuleb? ?

  Eilsest saati juba põnevus laes, et mis sai. Olen kodus haige (esimest korda suurem hingamisteede surmatõbi) ja mitte midagi peale telefonis istumise pole teha… Küsimusetele vastates, ei ma ei oleks avanud, et sellist säärane saaga tuleb. Perekooli kopeeritakse aeg-ajalt täismahus tasulisi artikleid ja keegi ei köhi. Ma ei usu, et kasutajast isiku tuvastamiseni pikk tee olla saab, kui ajalehel tõsi taga oleks. Seal on vaatamiste arv küll väiksem, aga kõigile võiks sama karistus olla, või ei?

  • Reply Mallukas 18. mai 2018 at 13:42

   Ma vaatan, millal aega leian. Ma pean nii palju kirju läbi lappama, aga seda ma ütlen, et see esimene post on alles jäämäe tipp :D

  • Reply herz 20. mai 2018 at 07:32

   Mulle tundub, et Mallukast tehakse näidispoomist.
   Neid artiklite kopeerimisi on olnud enne ja tuleb pärastki veel (kui leidub neid, kes antud loost ei õpi). Neid Mangi horoskoope on aastaid skännitud ja ekirjadega sõbralistidesse saadetud jne jne. Nüüd lihtsalt leiti hea võimalus Malluka naiivsest käitumisest pretsedent luua. Kõlapinda olukorrale saab ju hästi.

 • Reply Killukas 18. mai 2018 at 13:35

  Ei oskagi kohe midagi öelda, külma närvi sulle! Asi tundub koomiline. Ootan huviga järge.

 • Reply m. 18. mai 2018 at 13:32

  Ma ei näinud seda sinu postitust, aga siiski oleksin ma eeldanud, et sellest tekib nii suur probleem nagu tekkis. Minu jaoks see ei olnud üllatus. Ma mõistan, et sa ei teinud seda pahatahtlikult või kasumi eesmärgi nimel ja kokkuvõttes tegid sa neile meeletut promo. Mina, kes ma pole kunagi sellest horoskoobist huvitatud olnud, mõtlesin, et nüüd ma tahaksin osta seda, et lugeda, millest see üldse räägib. Miks see nii tähtis on üldse?

  See on jälle loomulik, et kellegi autoritöö jagamine ilma loata võib osutuda hiljem (ja tõenäoliselt osutubki) suureks probleemiks. Siiski, ma jään selle juurde, et sa tegid neile meeletut promo. Ma usun, et Maaleht on palju kuulsam ka noorte seas, kes ennem sellest ei huvitunud. Mul tellivad vanemad seda, ma polnud sellele kunagi tähelepani pööranud, kuni sinnamaani, kus sina neid promosid.

 • Reply Hele 18. mai 2018 at 13:14

  Minu meelest on Ekspress Grupp ja Maaleht otseselt ka süüdi, et Mangil on nii palju ohvreid ja keegi peaks nende vastu nõude esitama (olemata jurist ei tea muidugi kas see kuidagi õnnestuks). Aga igal juhul nende meediafirmade tegevuse tulemusena läksid väga paljud naised Mangi juurde ja said oma “tšakrad” avatud.

  See, mis nad Sinuga teevad on täiesti haige. Eriti nüüd viimase aja Mangi teema valguses.

  • Reply Mallukas 18. mai 2018 at 13:18

   Praegu on see jah muidugi veel eriti koomiline, sest ise nad “selle perverdiga” koostööd enam ei tee ja ei taha ta horokat, aga mina ikka võiks ju maksta selle perverdi horoka varguse eest :)

   • Reply Mirjam 18. mai 2018 at 13:36

    No ma arvan, et küll nad juba tahaks, ju neil oleks ikka huvi igal aastal see horoskoop avaldada, sest tõenäoliselt on see nende kõige ostetavam artikkel terve aasta peale, aga mis neil muud üle jäi kui see leping temaga lõpetada…

    Ma mõtlen, et see on omamoodi nagu neile karistus isegi, mis neile ringiga tagasi läks selle eest, et nad sinuga tõmblema hakkasid :D räuskasid mis nad räuskasid, aga jäid ise kõigest ilma hoopis..