Jumal tänatud, et mina ei jõudnudki Mangiga kokku saada ja seetõttu on minu sünniauk selle vanamehenässi poolt puhta puutumata ja sellest #metoo postitust ei tule. Küll on aga möödas viis kuud sellest, kui ma tegin lolli vea ja kopeerisin oma blogisse esiti kalade kohta rääkiva Mangi horoskoobi ja seejärel lugejate palvel kommentaaridesse ja teiste tähemärkide horoskoobid.

Selles hetkest algas viie kuu pikkune saaga, mis tegelikult ei ole veel läbi ja suure tõenäosusega ei saa läbi aastaid. Lihtsalt praeguseks hetkeks on mul selle Ekspress Grupi vigurdamisest, valetamisest ja sahkerdamisest kopp nii ees, et otsustasin – mina ei pea teps mitte vait olema, kuigi seda nad just sooviksid. Aga alustame siis algusest:

Neljanda jaanuari hommikul tegin ma siis selle suure patu ja jagasin lugejatega nende horoskoope. Ma enam neid kellaaegasid ei mäleta, aga minu postitus (koos kommentaaridega) jõudis üleval olla umbes 30 minta, kui ma sain esimese kõne, et selline postitus ei sobi (helistati kas Delfist või Maalehest, see oli nii ammu, ma ausalt ei mäleta). Esimesest kõnest sain mina aru, et SELLES ULATUSES ei tohi postitus üleval olla. Selge – võtsin maha 2/3 kõikidest horoskoopidest ja kirjutasin alla lingiga, et ülejäänu loe Maalehest.

Jupi aja pärast sain uue kõne, et ikkagi neile ei sobi, et niimoodi jagan. No okei, tulin koheselt vastu ja kustutasin kommentaaridest kõik teiste tähemärkide horokajupid. Jätsin vaid selle väikse jupi kalade oma, mis oli orginaalpostitus, kus all veel link, et loe edasi Maalehest.

Meedias kurtsid nad hiljem, et olin kuidagi vastutulematu ja ülbe(?) kuid tegelikkuses elas mul laps seljas ja ma võib-olla tõesti ütlesin neile telefonis, et jajah, okei, muudan ja tegelen – peale mida ma seda ka esimesel võimalusel kohe tegin. Ei tea, kui palju koostöövalmim ma veel olla saanud oleks ja ülbeks olemist ma nagu ka ei tahaks tunnistada, aga eks see on selline tooni tunnetamise küsimus ja pole hetkel ka oluline. Igatahes mina ei näinud põhjust ülbitsemiseks ja tegutsesin vastavalt juhistele, nagu ma neist aru sain.

Õhtul 9-10 paiku (ehk siis 12h peale postituse avaldamist) kirjutati mulle advokaadibüroost TRINITI. Kirja autoriks Maarja Pild. Kirja sisu ma ei teagi, kas ma siia kirjutada võin, sest kirja all oli suurelt kirjas, et see on SALAJANE, mistõttu ma pole tihanud ka enne neid jagada. Igatahes võiks öelda, et selle kirja saamisel hetkel oli mul küll nagu, et okeiiii, shit just got real, sest kuna ma nii kiiresti reageerisin ja tegin, nagu nad tahtsid, siis ma PÄRISELT ei arvanud, et sellest nüüd mingi mega värk tulla saaks. Kiri oli aga mega ametlik, 4 A4 pikk ja sealhulgas oli seal loetletud üles ka e-mailid, kes Facebookis mulle artikli all enda e-maili jagasid ja ütlesid, et saada mulle ka. Sellest eeldas Ekspress Grupp, et mul tõepoolest pole paremat teha, kui kõikidele soovidele vastu tulla ja nõnda olid ka neeed kenasti üles loetletud ja niiöelda “levitamisena” kirja pandud.

Ma läksin kohe päris paanikasse ja mõtlesin, et oh shit, what have I done? Seega võtsin ma kiirelt maha selle väikse jupi kalade horokat, mis mu blogis veel alles oli, kustutasin ka fbi postituse (nagu kirjas nõuti) ja takkatippu olin veel nii puhtsüdamlik, et ütlesin lausa mitmele tuttavale ma horoka edasi saatnud olin, et keegi ei saaks öelda, et ma midagi maha salanud olen :D #puhtsüdamlik.

Kirjas oli ka rõhutatud, et minu horoskoobi jagamine oli pahatahtlik ja tasu nimel jagatud. Vastasin ka neile, et mina ei teenunud selle jagamisega mitte ühtegi senti tasu, sest minu sissetulek EI OLENE klikkidest, vaid mul on reklaamfirmaga FIX tasu ja seega klikid ei mängi siin mingit rolli, kui nad seda arvavad.

Ehk siis – peale esimese kirja saamist täitsin kõik nende nõuded, lükkasin ümber nende valearusaama ja tegin seda kõike KOHESELT.

Viienda jaanuari hommikul sain Maarja käest uue kirja, kus ta täna mind kiire reaktsiooni eest ja ütles, et minupoolne info on kliendile edastatud. Sama päeva õhtul, natukene enne viit sain Maarja käest uue kirja, mis alustuseks oli suunatud “Marianne Treimannile” ja sisu oli see, mis mind päris paanikasse ajas, kui te veel mu nutuvideot mäletate :D Ehk siis mulle tundus, et kõik on nagu korras ja lahendatud, kui PAUH! NÕUE! Kiri oli pikk ja lai, aga no kõige tähtsam osa siin:

Kui ma olin esimese hüsteeriahoo üle elanud, siis sain aru, et ega ma üksi nende vastu enam ei tegutse. Mul on küll paar sõpra, kes on juristid ja teavad sellest omajagu, aga kui me arvestame siin kohe kohtu võimalusega, ei saanud ma nendele lootma jääda, sest teatud põhjustel ei saa nad mind kohtus esindaja. Seega oli mul vaja leida “keha”, kes saaks. Nõnda pöördusin ma Eesti Õigusbüroo poole, kus mulle määrati juristiks Janno Perv.

Volitasin ta enda esindajaks ja saatsin talle 8. jaanuaril vastulause, mis ta siis Ekspress Grupile edastas. Näitan seda ka teile:

VASTUS

Nõudekirjale ja hagihoiatusele,  mis on saadetud 5.01.2018 e-mailile marianntreimann@gmail.com AS Ekspress Meedia lepingulise esindaja advokaadibüroo Triniti poolt.

Vastaja: Mariann Treimann, Mallukas.com omanik.

 1. SEISUKOHT ESITATUD NÕUDELE JA SELGITUSED
  1. Käesolevaga annan mina, Mariann Treimann, teada, et ei asu täitma 05.01.2018.a esitatud nõuet summas kokku 6424 eurot, mis moodustub nõudes esitatud informatsiooni kohaselt Ekspress Meedia AS Üldtingimuste rikkumise trahvidest ning otsesest varalisest kahjust õigusabikulude näol.
  2. Nõuet ei asu ma täitma, kuna nõude aluseks olevad Ekspress Meedia AS üldtingimused pole saanud müügilepingu osaks. Selgitan alljärgnevalt.
  3. Võlaõigusseaduse (edaspidi ka VÕS) § 35 lg 1 sisustab tüüptingimuste mõiste, öeldes, et tüüptingimuseks loetakse lepingutingimust, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud ja mida tüüptingimust kasutav lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab teise lepingupoole suhtes, kes ei ole seepärast võimeline mõjutama tingimuse sisu.
  4. Ekspress Meedia AS Üldtingimused on tüüptingimused, kuivõrd need on Ekspress Meedia AS poolt välja töötatud, nendes ei ole eraldi läbi räägitud ning kasutaja ei ole võimeline mõjutama tingimuste sisu. 
  5. VÕS § 37 lg 1 sätestab, et  tüüptingimused on lepingu osaks, kui tingimuse kasutaja enne lepingu sõlmimist või sõlmimise ajal neile kui lepinguosale selgelt viitas ja teisel lepingupoolel oli võimalus nende sisust teada saada. Tüüptingimused on lepingu osaks ka siis, kui lepingu sõlmimise viisist tulenevalt võis nende olemasolu eeldada ja teisel lepingupoolel oli võimalus nende sisust teada saada. Maalehe artiklit telefoniga ostes, tuleb sisestada oma telefoni number, peale mida saadetakse kinnitust kood ning seejärel saab asuda kohe lugema artiklit. Ei enne ostu, ega ka ostu ajal, ei viidata võimalikele üldtingimustele. Seetõttu ei ole nõude aluseks olevad üldtingimused saanud müügilepingu osaks ning nendes sisalduva trahvi küsimiseks puudub alus. 
  6. Selle üle, et Ekspress Meedia AS Üldtingimused on tüüptingimused võlaõigusseaduse mõistes pooled ei vaidle. Kuigi käesoleval ajal ei ole need tüüptingimused saanud müügilepingu osaks, ei kohalduks nad sellises määras, nagu esitatud nõudes on toodud. VÕS § 39 lg 1 sätestab, et tüüptingimust tuleb tõlgendada nii, nagu teise lepingupoolega sarnane mõistlik isik seda samadel asjaoludel mõistma pidi. Kahtluse korral tõlgendatakse tüüptingimust tingimuse kasutaja kahjuks. Käesoleval juhul ostsin ma ühe artikli mis sisaldas 12 tähemärgi horoskoopi.  Tegemist oli ühe teosega, mida ma avaldasin ühe korra. Vähemalt võiks minuga sarnane mõistlik isik ka saada aru, et tegemist oli ühekordse avaldamise ning rikkumisega. Lisaks võib tulla siin kõne alla ka tüüptingimuse tühisus.
  7. Riigikohtu lahendeid eelmainitud küsimustes on palju. Näidetena võin tuua välja: 3-2-1-109-11 (tüüptingimuste saamine lepingu osaks) ja 3-2-1-12-14 (tõlgendamine teise kasuks); 
  8. Olen kindlasti valmis vaidlema kohtus selgeks, kas tüüptingimused on saanud lepinguosaks või mitte ning kui mitte, siis kas selline 17 kordne korrutis, on igaühele sarnaselt mõistetav, kuidas teie seda tõlgendate.
  9. Viitan, et ma siiski vaidlen vastu nõudekirja punktis kaks kaks (2.2.) esitatule, kuivõrd minu hinnangul reprodutseerisin ma teost vaid ühe korra (terviklikult). Ka selle olen valmis kohtus selgeks vaidlema.
  10. Samuti ei ole ma nõus õigusabikulusid kandma, kuivõrd ma ei olnud tõrges olukorda lahendama vaid lõpetasin koheselt autoriõiguste rikkumise, kui mu tähelepanu sellele pöörati, lisaks oleksin ma kompromissikorras olnud nõus tasuma ka eeldatavate lugejate eest artiklitasu, see aga kedagi enam ei huvitanud. Seega selline kulutus advokaaditasudele on ebamõistlik ja ka ebavajalik. Minu hinnangul on Ekspress Meedia AS esitanud valeinfot minu koostöövalmiduse kohta. Annan järgnevalt ülevaate toimunust, kuidas mina neid nägin.
   1. SELGITAN:  Panin blogipostituse üles umbes kell 11.00, võib-olla, et mõned minutid varem. Kell 11.07 helistati mulle Delfist. Telefoni otsas oli naisterahvas, kelle jutust ei olnud päris täpselt aru saada, mida ma valesti olen teinud ja mida edasi tegema peaks. Mina sain aru, et täismahus ei tohi artikkel minu blogis üleval olla. Nendin, et tõesti ei olnu mul sekundi pealt aega sellega tegeleda ja kell 11.23 helistati mulle juba Maalehest. Kuivõrd ma olen 2 lapse ema ja tegelesin parasjagu nendega, püüdes neist väiksemat toita, sest ta oli näljane ja pahur, siis võis minu kõne tunduda jäik. Lubasin selle küsimusega esmases järjekorras tegeleda ja võtsin esimesel võimalusel maha kommentaarides olnud horoskoobi sisust 2/3. Iga tähemärgi lõppu kirjutasin, et edasi loe Maalehest, kuna nii olin ma telefonis antud juhtnööridest aru saanud. Siinkohal on minu meelest oluline ka mainida, et nii Maaleht, kui ka Delfi oleksid võinud mulle telefonis anda täpsemad juhised või viidanud üldtingimustele, mille kaudu oleksin ma oma veast koheselt aru saanud. Kell 11.53 helistati mulle uuesti Maalehest ja öeldi, et ikka on liiga palju infot üleval, mille peale ma võtsin kohe kommentaaridest kogu horoskoobi maha. Jätsin alles 1/3 kalade horoskoobist. Rohkem kõnesid ei tulnud ja arvasin, et nüüd on asi korras. Minu hinnangul olin ma koostöövalmis ning järgisin mulle antud juhiseid. Minu hinnangul on laimav meedias esinemisega jätta muljet, nagu alles advokaatide tõttu eemaldasin ma kõnes oleva horoskoobi oma blogist. 
  11. Lisaks soovin viidata ka tõsiasjale, et Ekspress Meedia AS on aastate jooksul kopeerinud, reprodutseerinud erinevates talle kuuluvates veebiportaalides veebilehe https://www.mallukas.com sisu (sealhulgas ka erinevaid videod, üks nendest oli tehtud otse sünnitusmajast). Kõik need kasutatud materjalid on kaitstud autoriõiguse seadusega. Kuivõrd mul ei ole leppetrahvi, siis trahvida ma ei saa, kuid õigus nõuda õiglast autoritasu, on mul siiski. Seetõttu, kui te leiate, et soovite siiski pöörduda minu vastu kohtusse autoritasu saamiseks, siis olen valmis esitama vastuhagi ning paluma kohtunikul välja mõista mõistlik tasu kõikide nende autoriõiguste rikkumiste eest, mida Ekspress Meedia AS on aastate jooksul läbi oma erinevate veebiportaalide teinud.  Siin on vaid mõned kasutatud materjalist, mis on leitavad: 
   1. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/mallukas-millal-hannes-vorno-selle-suure-kiviga-piki-pead-sai-et-nii-lolli-juttu-ajab-voi-on-tegemist-kaasasundinud-vaimse-probleemiga?id=79731484 (kopeeritud 14 lauset);
   2. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/mallukas-lahkub-poliitikast-selle-viie-paevaga-sain-rohkem-vihkamist-tunda-kui-viimase-12-aastaga-blogi-pidades?id=79180070 (Kopeeritud 12 lauset);
   3. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/staarblogija-mallukas-sukeldub-poliitikasse-ja-kandideerib-valimistel?id=79141454 (Kopeeritud 8 lauset);
   4. http://publik.delfi.ee/news/kino/staarblogija-mallukas-jai-mart-sanderi-sarjas-rollist-ilma-ma-ise-leian-et-ma-sobiks-taitsa-kenasti-litsi-mangima?id=77046492 (Kopeeritud 4 lauset);
   5. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/otse-sunnitusmajast-onne-staarblogija-mallukas-sunnitas-teise-tutre-ja-teatas-sellest-lugejatele-videopildi-vahendusel?id=75854079 (Kopeeritud 4 videot);
   6. http://publik.delfi.ee/news/mitmesugust/vaata-humoorikas-voi-mitte-mallukas-togab-evelin-ilvese-jutusaadet?id=75703563 (Kopeeritud 1 video);
   7. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/kuum-video-skandaalne-blogija-mallukas-toestab-humoorikas-libareklaamis-miks-noored-alati-kondoomi-peaksid-kasutama?id=75233639 (Kopeeritud 1 video).
  1. KOKKUVÕTE
   1. Ma ei nõustu AS Ekspress Meedia poolt esitatud nõudega ning ei asu seda täitma. Olen valmis vajadusel vaidlema kohtus selgeks tüüptingimuste kehtivuse, mõistlikkuse, saamata jäänud kui ka saadud tulud ning selle, millised tehtud õigusabi kulud on mõistlikud ja millised mitte.
   2. Olen valmis sõlmima sellise kompromissi kokkuleppe, kus tasun näiteks 500 inimese eest artiklitasu 1,99 €. Minu hinnangul on see kordades rohkem, kui tegelikult seda artiklit mu blogis lugeda jõuti. Palun andke teada hiljemalt 15.01.2018.a, kas olete valmis sõlmima sellise kompromissi.

Lugupidamisega
Mariann Treimann

PS! Antud kirja sisu on konfidentsiaalne ning selle avaldamine, refereerimine, reprodutseerimine või meedias avaldamine on keelatud! 

***

Selline kiri läks siis teele 8. jaanuar ja nõnda me ootasime vastust. 17dal küsisin ma J. Pervilt, et ehk on talle mingit vastust tulnud, aga ei olnud meile Triniti poolt midagi vastatud. Samal ajal oli meedias sellest suur skandaal, lugejad saatsid mulle nõude jaoks raha ja Maaleht kinnitas, et ma pean neile kindlasti maksma, või läheb asi kohtusse. Mina ei julenud aga midagi öelda, sest ma ei teadnud ju, kuhu see edasi läheb ja kas ma üldse tohin sellest rääkida, või see ajab draakoni veel kurjemaks. Igatahes saime me vastuse lõpuks 26. jaanuar ja huvitav-huvitav, enam ei kirjutanud meile TRINITI advokaadibüroo, vaid hoopis Aavik & Partnerid advokaadibüroo.

Selleks hetkeks olin ma tegelikult kuulujutte kuulnud, et Triniti büroo advokaat Maarja Pild tegutses Ekspress Grupiga kooskõlastamata ja esitas nõude EG’ile teadmata suuruses. Noh, ütleme nii, et ma kuulsin seda mitmest kandist, sest 40 000 lugejaga on neid kõrvu siin ja seal, aga eks levib igasugu kuulujutte ja ega neid kõike tõsiselt võtta ei saa. Ega võtnudki enne, kui meile ootamatult kirjutas täiesti teine advokaadibüroo, kelle kiri ei olnud ka enam nii ründav ja nõudeid täis. Kiri oli jälle pikk, aga lõppes sellega, et nad soovisid teha minuga kohtumise:

Ei no väga tore –  olin valmis nendega kohtuma kohesel, aga paraku läks J. Perv veebruari alguses puhkusele ja pakkus neile kohtumiseks 19-23 veebruari. Sellele kirjale ei vastatud jupp aega ja lõpuks saime kohtumise aja paika: esimene märts nende brüoos.

Tuletan meelde, et selleks ajaks kuulasin ma iga päev kümneid küsimusi: “NOH, mis su mangi asjast sai?”. “NOH, mis sa rahaga tegid, kulutasid ära jah?”. “NOH, miks sa meile midagi ei räägi?!”. Ma üritasin tegutseda võimalikult kiiresti ja saada asjale lahendust, ma pakkusin neile isegi 1000€ ja kohtuvälist kompromissi, aga seda ei soovitud. Seega ei olnudki mul muud teha kui vait olla ja oodata esimest märtsi, et näha, mida mulle seal kohtumisel räägitakse. Kas tõesti oli esimene nõue esitatud mulle ilma Ekspress Grupi teadmata? Miks vahetas Ekspress Grupp advokaadibrüood? Kuidas läks meie esimene kohtumine? Seda kõike räägin ma teile juba järgmises postituses!

Nii kauaks rääkige aga julgelt kaasa: mida teie minu asemel oleksite teinud? Kas teile tundus, et asi võib NII tõsiseks minna, või olite nagu mina ja arvasite, et see suht suva teema? Ja kõige põnevam: pakkuge, mida huvitavat meie kohtumisel juhtus? Ütlen etteruttavalt ette, et sellist karauuli on raske kirjeldada, aga õnneks olen ma kõike jooksvalt kirja pannud ja seetõttu on hea teile siis nüüdki vähemalt kirja panna, mis sai.

Rõhutan ka, et kõik minu postituses esinevad faktid on kirjadega tõestatavad (va siis spekulatsioon Maarja Pildi omavalitsemise kohta, see oli KUULUJUTT, mis etteruttavalt sai kinnitust ka meie kohtumisel advokaadibrooga).

Lõpetuseks ütlen, et Ekspress Grupp on teinud endast KÕIK oleneva, et ma seda saagat oma lugejatele EI avaldaks, seega olge aga lahked, jagage, kommige, trükkige raamatuks või tehke sellest saagast laemaaling, mind ausalt enam ei huvita :D 

Jaga: