Uncategorized

Endale ja näiteks kõigile mu kursakaaslastele

12. september 2010

Kirjutasin seda täpselt sellise näoga..

Reklaami ajalugu
Üks esimesi trükitud ja senini säilinud reklaam pärineb Inglismaalt aastast 1477, mille vorpis valmis W. Caxton. Samuti 1593 a. tuljetõrjepumba müük- ka Inglismaalt. 1629 regati Pariisis esimene reklaamiagentuur, mille logoks oli kukk. Usa esimeseks proffesionaalseks reklaamitegijaks peetakse Volney Palmerit, kes alustas oma tegevust 1840 aastal. Esimesena sidus reklaami psühholoogiaga H. Gale 1895.
Reklaami mõiste, olemus, rollid ja liigitamine
Neli lambist definitsiooni:
Reklaam on kindla tellija kulul, kuid üldjuhul ilma tema otsese osavõtuta, ideede, kaupade ja teenuste kohta info levitamise protsess, mille eesmärgiks on neid esile tõsta. (A.Weinstein)
Reklaam on kindla isiku, firma või organisatsiooni tellitud tasuline ja mitteisiklik ideede, kaupade ja teenuste tutvustamine ja esiletõstmine. (P.Kotler)
Reklaam on firmade, organisatsioonide ja üksikisikute kinni makstud mitteisiklik kommunikatsioon meediakanalite kaudu, mida tehakse lootuses informeerida või veenda milleski väljavalitud auditooriumi liikmeid, kusjuures reklaamiteates on mingil moel idenfitseeritud ka reklaami tellija.(Dunn, Barban, Krugman, Reid)
Reklaam on idenfitseeritud tellija kaudu kinni makstud mitteisiklik kommunikatsioon massimeedia kaudu, et veenda või mõjutada mingit auditooriumi(Wells, Burnett, Moriarty)
Rollid mida täidab reklaam:
Turunduslik-informeerida rahvast, et need kraami ostaks.
Kommunikatiivne- massikommunikatsiooni liik, ulatub miljonite inimesteni.
Majanduslik- jaguneb kaheks, sest osad väidavad et reklaam on üübervajalik ja see hõlbustab inimestel leida kaupa mida ta enim vajab, teised aga ütlevad, et reklaam teeb toote kliendile kallimaks ja piirab vaba loomulikku konkurentsi.
Sotsiaalne- Informeerib uutest toodetest, õpetab kasutama uusi tehnilisi lahendusi. Peegeldab ka meie esteetilisi ja eetiliste vaadete muutumist.
Reklaami liigitused
reklaamil on sitaks liigitusi NÄITEEEKS
1)Sihtauditooriumi järgi:
a)reklaam lõpptarbijale(consumer advertising)
b)reklaam organisatsioonidele( business-to-business advertising)
tööstusettevõtetele( industrial a.)
põllumajandusele( agricultural a.)
kaupmeestele (trade a.)
kasumit mittetaotlevatele organisatsioonidele (advertising to noncommercial organizations)
2) Tellija järgi:
tootjareklaam (general advertising)
kaupmehereklaam( local advertising)
kasumit mittetaotlevate organisatsioonide reklaam
ühisreklaam (co-operative advertising)
3) Meediumi järgi:
ajalehereklaam(tra ise oskate ka nii palju inglise keelt)
ajakirjareklaam
teatmikureklaam(directory advertising)
postireklaam(direct male advertising ütleb mulle raamat aga ma paneks ikka et mail advertising, samas mida mina sitt ikka sellest ka tean)
välireklaam
müügikohareklaam(point-of-purchase POP advertising)
pakendireklaam
raadioreklaam
TV-reklaam
internetireklaam
sponsorreklaam
SMS-reklaam
Ja veel selle postireklaamiga on see teema, et seal on ka elektronpost nt sees ja see jaguneb ka kaheks:
Sihtpostitus- kus saadetakse reklaam väljavalitud inimestele
Lauspostitus- saadetakse kõigile MAAAAAILMAS(või no sitaks rahvale suvaliselt)
4) Nii, siis reklaami liiigitatakse veel reklaamitava objekti järgi:
a)kauba reklaam (product a) (a on siis nagu advertising eks)
kaubagrupi reklaam (primary a)
kaubamargi reklaam (selective a)
b) ettevõtte reklaam (institutional a)
mainereklaam (image a)
kaitsereklaam (advocacy a)
5) Reklaami liigitus ulatuse järgi
Kohalik reklaam (local)
Üleriigiline(national)
Rahvusvaheline(international)

Loe ka neid postitusi!

Kommentaarid puuduvad

Jäta kommentaar