JUMALAITA

ah, annaks kohtusse ära!

18. oktoober 2019

Tänapäeval muud polegi, kui inimesed ähvardavad teineteist kahte lehte. Ma saan ise ka tihtipeale kirju, et kuule, mind ähvardatakse politseisse/kohtusse anda, et mida ma tegema pean. Mitte, et ma nüüd siin jurist oleksin, aga nii palju oskan ma küll öelda, et enamasti on selle hirmu taga see, et keegi on kuskil jaganud oma negatiivset kogemust kellegi/millegagi ja selle peale hakkab ta saama ähvardusi, et laimu levitamine on ebaseaduslik ja ma lähen nüüd kohemaid politseisse/kohtusse. Nii lihtsalt need asjad siiski ei käi.

Toon näite: keegi laseb sind netis üle. Ala ostad talt asja, ta võtab raha, aga asja vastu ei saada. Sina kirud ennast maapõhja ja teed omakorda internetti postituse, et näete, Kalle Kannikas lasi mu üle. Kalle läheb kurjaks ja ütleb, et sa ei tohi tema nime avalikult kasutada ja teda laimata. Võta maha, või läheb “ajab asja ametlikuks”. Mina sooviks talle edu:

§ 1046. Isiklike õiguste kahjustamise õigusvastasus

 (1) Isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatuse või muu isikliku õiguse rikkumine on õigusvastane, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel.

 (2) Isikliku õiguse rikkumine ei ole õigusvastane, kui rikkumine on õigustatud, arvestades muid seadusega kaitstud hüvesid ja kolmandate isikute või avalikkuse huve. Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb sellisel juhul lähtuda erinevate kaitstud hüvede ja huvide võrdlevast hindamisest.

Ehk siis seadus on ju sinu poolel: sa ei pea olema ülelastud ja kui sul on võimalik enda ostu tõestada ja sedagi, et sa kaupa saanud pole, siis on see täitsa avalik huvi selline nimi paljastada, sest teised muidu jäävad ka ju selle suli tõttu oma rahast ilma. On ju loogiline.

Kahjuks paljusid ehmatab see sõna politsei või kohtu ära ja nad annavadki alla, võtavad tekstid maha ja alluvad provokatsioonile. Tegelikult ei tuleks politseid ja kohust üldse karta. Selles suhtes, et vangi sind keegi ei vii (ma tahtsin öelda, et va kui mõrtsukas oled, aga vaadates Eesti riigi seadusi, siis saab ilmselt selle eest ka paar kuud tingimisi, niiet don’t worry).

Ja no kui oled eksinud, siis oled. Küll sulle siis seda ka kõrgemalt poolt öeldakse. Et ma ei saa aru, miks inimesed arvavad, et nad kuidagi kõvad vennad on või suudavad täiega hirmutada enda “ajan asja amelikuks!” jutuga, sest enamasti on see hülge möla. Vaadake, ma kirjutasin ju ka sellest sünna kaklusest, kus see puuksutav mees lubas sünnalapse politseisse anda, selle eest, et teda löödi. Ta tegigi seda, aga mis sai?

Teatis kriminaalmenetluse alustamata jätmises 19231702407 Põhja prefektuuris on registreeritud *** süüteoteate, selle kohta, et löödi rusikaga näkku. Kohal käinud politseipatrulli rinnakaamera salvestise kohaselt tungis puuksupelle koos ***  R-E K’i elukohta terrassi kaudu, lõhkudes see juures terrassil olevat  vara. Sisse tungimise lõpetamiseks R.-E.K lõi sissetungijat näopiirkonda. KarS § 121 sätestatud kehalise väärkohtlemise objektiivse koosseisu moodustab teise inimese tervise kahjustamine, samuti löömine, peksmine või valu tekitamine.

Subjektiivsest küljest eeldab koosseis tahtlust. Kogutud materjalidest nähtub, et R.-E.K asus kaitsma enda elukohta sissetungijate eest, seega oli R.-E.K hädakitse seisundis. Riigikohtu praktika kohaselt võib kaitsja kahjustada ründaja õigushüve, mis on kõrgem kaitstavast ning tekitada ründajale kahju, mis on suurem rünnatavat õigushüve ähvardavast kahjust – Riigikohtu lahend nr. 3-1-1-111-04. Füüsilise vägivalla kasutamine on küll õigusvastane tegu, mis vastab seaduses sätestatud süüteokoosseisule, kuid kuna R.-E.K tegutses hädakaitse seisundis ja ei ületanud hädakaitse piire – ei teostanud hädakaitset vahendiga, mis ei vastanud ründe ohtlikkusele, samuti ei tekitanud liigset kahju ründajale – siis välistab tema teo õigusvastasuse KarS § 28 lg 1, mis sätestab, et tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut õigusvastast rünnet või vahetut eesseisvat ohtu enda või teiste isikute õigushüvedele, kahjustades seejuures ründaja õigushüvesid, ületamata seejuures hädakaitse piire.

Seega puudub antud juhul kogutud materjalides toodud teos KarS § 121 ettenähtud teo kuriteokoosseis. Kogutud materjalides ei esine küllaldaselt andmeid, mis viitaks sellele, et kellegi suhtes oleks toime pandud KarS eriosas toodud süütegu. Lähtudes eeltoodust jättis Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse isikuvastaste ja lähisuhtevägivalla süütegude grupi poolt 15.10.2019 kriminaalmenetluse nr 19231702407 alustamata kriminaalmenetluse aluse puudumiste tõttu, juhindudes KrMS § 199 lg 1 p 1.

Ehk siis… mitte midagi ei juhtunud. Ja ma garanteerin, et politsei saab iga jumala päev mingeid debiilseid kaebusi, mille kohta nad on nagu.. sry, you crazy. Näide ka imeliselt blogimaailmast: eile tekkis hull intriig, et mingi punt influencereid on ühes grupis, kus nad siis kõik on kokku leppinud, et laigivad ja kommivad teineteise poste, et saada suuremat engagementi. Üks blogija sai seda teada ja tõmbas nad liistule, sest see on tegelt nn insta algorütmi petmine, et nn lood endale feik engagementi. Muidu mul suva, las noored mässavad, aga nii naljakas oli sealt screenidest lugeda, et omg, sry tibud, ma olin 3 päeva ära, aga nüüd koheeee jooksen kommima ja laikima!!!!! ?? Aga okei, mida keegi oma vaba ajaga teeb, see on nende oma asi.

Seda teemat siis lahati ühes blogijate FBi grupis, kui ühel hetkel selle lehe adminnid (kellest üks ise vist asjaga seotud oli, ma ARVAN, ei tea) hakkasid hüsteeriliselt kommentaare kustutama, et seda teemat ja arutelu maas hoida. Seal ei olnud roppusi, ründamist vms, et oleks põhjust neid kustutada, aga seda nad tegid. Igatahes ei olnud nad õnneks ainsad adminnid ja nad kustutati adminnistaatusest ja inimesed said rahus edasi jutustada.

Ehk siis see “Paksuke” solvus, et teda süüdistatakse kustutamises, kuigi tegelikult kustutas siis see teine, tema sõbrannast adminn neid. Noh, ma ei ütleks, et see nüüd mega solvang on, sest see “paksuke” on kogu aeg selline olnud, kes kuskile draama keskele ronib ja siis õlgu kehitab, et issand, kõik teised on alati süüdi ja tema nii süütuke. Aga näed, hetkel oligi, tema ei kustutanud, ta ütles seda kuskil seal kommides (või ütles see Viivi, et mina teen seda) ja oligi kõik. Suur asi ka, või ma ei tea, mis draamasse ta kistud oli enda meelest ?‍♀️

Kas te ise saate aru, kui naljakas see on, et keegi päriselt kirjutab kuskile advokaadile: “Tere, olen anonüümne inimene internetis ja inimesed ütlesid, et ma kustutasin ühest grupist kommentaare, aga ma ei kustutanud!!!”


“Ja siis nad kutsusid mind paksukeseks!”
-“Et mõnitasid teie välimust?”
“Ei no see ongi mu neti nimi, millega ma ise ennast kutsun, sest ma olen anonüümne! Et kas ma saan kõik laimu eest kohtusse anda??”
-“Ehk siis teid laimati, aga mitte nimeliselt, sest keegi ei tea teie nime? Ja laimati sellega, et öeldi, et te kustutasite midagi max lambist lambisest grupist?”

Ehk siis jah, naljakas on, aga inimesed on nagu mingi kari lambaid kohati. Esiteks need, kes jooksevad teisi “kohtusse andma” ilma mtte mingit põhjust sinna ronida. Ja need, kes sääraseid ähvardusi tõe pähe võtavad. Ärge uskuge igasugust lollust, ema ei õpetanud v? ?‍♀️

Ps! Keegi teab muidu, kes see paksuke on v? ?
Kas teid on kunagi ähvardatud, et ah annan su kohtusse või politseisse?
 

Loe ka neid postitusi!

Kommentaarid puuduvad

Jäta kommentaar